Mateusz Pękala

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Żoliborza
w Warszawie

O kancelarii

Adres kancelarii

Pelplińska 8b/8, 01-683 Warszawa

Godziny otwarcia

Przyjęcia interesantów:
W każdą środę w godzinach: 14–18
Kasa czynna codziennie w godzinach: 8–16
(wpłaty może dokonać osoba trzecia)

Rachunek bankowy

BNP Paribas Bank Polska S.A
20 1600 1462 1739 9145 7000 0001

Informacje kontaktowe

System EPU: 3318
Nr telefonu: 799 045 779
E-mail: pekala@komorniknazoliborzu.pl

Dostępy elektroniczne

Lokalizacja kancelarii